Etiket - cin musallatı

CİNLERLE TEMAS

Medyum MuhabbetCİNLERLE TEMAS

cinlerİnsanlar cinlerle iki şekilde temasa geçebilirler. Bunlardan birincisi kendi irade ve istekleriyle olur ve bu temas “RİYAZAT” olarak adlandırılır. Diğer yöntem ise insanın kendi hatasından kaynaklanan ve istenmeyerek gerçekleşen temas şeklidir.

Riyazat, belirli kuralları olan, gündüzleri oruçlu olarak geçirilen, sürekli belirli ayetlerin tekrarlandığı, hayvansal hiç bir gıdanın tüketilmediği ve tek başına yarı aydınlık odada geçirilen bir süreçtir. Bu süreç boyunca kişi öncelikle nefsini ve bedenini temizleyerek terbiye eder.

Riyazatın son dönemlerinde kişi boyut değiştirmeye başladığında cinler tarafından bazı testlerden ve aldatmalardan, korkutmalardan geçirilir. Buna tahammül ve irade gösteren kişi sürecin sonunda artık boyut değiştirerek cinlerle temasa geçebilecek duruma gelmiştir.

Cinlerle temasa geçebilme yeterliliğine gelmiş bir çok kişinin aklî dengelerinin bozulduğu bilinmektedir. Bu nedenle; iradesi, cesareti ve yeterliliği olmayan kişiler tarafından denenmesi halinde sakıncalar doğurabilir. Cinlerle yapılan bu görüşme gözle algılanabilecek bir durum değildir. Başka bir ifadeyle, pencere veya kamerayla riyazatın sonundaki cin görüşmesini görüntülemek ve görmek mümkün değildir. Bu hâl kişiye özeldir ve sadece kişinin kendisiyle ilgilidir.

Yine bu görüşme dünya gözüyle değerlendirildiği gibi net ve berrak değildir. Yarı sisli ve kapalı bir görüntüdür ve iletişim sözlerle değil manevi güçle kurulur. Kelam konuşulmaz.

Medyum MuhabbetCİNLERİN GÖRÜNMESİ

Cinler insan şekline bürünebilir ve kişiye görünebilirler. Cinler insan veya hayvan şekline girdiklerinde aşırı enerji harcarlar ve yorulurlar. Burada boyut değişimi söz konusu olduğundan bu görünüm uzun süre devam etmez ve çok kısa sürer. Zira sürenin uzatılması halinde cin aşırı enerji ve yorgunluk nedeniyle hayatını kaybedebilir.

Bu nedenle cinlerin insan şeklinde görünmeleri çok nadir rastlanan bir durumdur. Genelde korkuları olan kişilerin gözlerine olan görünme cin görünmesi ile aynı değildir. Karıştırılmaması gerekir.

Cinlerin insan şeklinde görülmeleri için sebepler olmalıdır. Durup dururken insan boyutuna geçmezler. İnsan olarak görünmeleri için ya yaşadıkları alan ihlal edilmiş olmalıdır ya da davet olmalıdır. Konunun daha fazla detaylarına girmeden bilinmelidir ki her canlı kendi boyutuna aittir ve kendi mekanında yaşamalıdır.

Cinler hayvan şeklinde de görünebilirler. Bu insan olarak görünme durumundan daha fazla karşılaşılan bir durumdur. Cinler genellikle yılan, fare, kedi, köpek, keçi, akrep, böcek şeklinde görünürler. Bu hayvanların görüldüğünde öldürülmesi doğru değildir. Öldürülmesi halinde öldüren kişi veya yakınlarına cinlerin musallat olma ihtimali yüksektir. Cinlerin musallat olma yolundaki davet yöntemlerinin en bilineni budur.

Ancak, bu hayvanların tamamının cin olması elbette düşünülemez. Ama böyle bir riskin var olduğunu bilmemiz gerekir. Evlerimiz veya bahçelerimizde gördüğümüz bu hayvanlardan kurtulmak için Allah’ın adıyla bu mekanı terketmesi istenmeli ve yüksek sesle ifade edilmelidir. Bu hayvan kendiliğinden mekanı terk ederse cin olduğu düşünülmelidir.

Ebû Sâid’den (R.A.) yapılan rivayette, Resûlüllah’ın (S.A.V.) şöyle buyurduğu belirtilmiştir:

“Şüphesiz ki sizin evlerinizde yaşayan yılanlar vardır. Onları üç defa uyarınız (ev halkına görünmemeleri ve rahatsız etmemeleri hususunda). Ondan sonra tekrar size görünürlerse öldürünüz.”

Bizim boyutumuzda doğrudan cinleri gören tek canlı hayvanlardır. Ancak her hayvan cinleri göremez. Özellikle kedi, köpek, at, eşek, koyun, keçi ve kuşların cinleri gördüğü bilinmektedir. Cinler hiç bir şekilde hayvanlara zarar vermez ve musallat olmazlar.

medyum

Medyum Muhabbet

Medyum Muhabbet Hoca ile doğru adrestesiniz.

0212 273 21 78

Destek talepleriniz için lütfen arayınız…

Daha fazla oku...

CİN MUSALLATI

Medyum MuhabbetCİN MUSALLATI

cin musallatıCinlerin iman etmiş olanlarının insanlara ve hayatlarına müdahale etmesi yasaklanmıştır. İman etmiş cinlerin insanlara musallat olması sözkonusu değildir. Ancak, artık günümüzde pek olmayan kemik ile taharetlenmek, ekmek kırıntıları üzerine yatmak gibi bazı hallerde insanlara ilişir ve korkuturlar.

Peygamberimiz (S.A.V.) “Kemik ile istinca yapmayınız. Onlar mümin cinlerden olan kardeşlerinizin rızklarıdır” buyurmuştur.

İman etmemiş olan cinler ise insanlara saldırmak, onları rahatsız etmek, yoldan çıkarmak, farklı görüntülerde görünmek, akli dengelere müdahale etmek ve gerek fiziki gerekse manevi hastalıklar oluşturmak için adeta birbirleriyle yarışır haldedirler.

Cinlerin musalllat olup insana rahatsızlık vermesi için şartların uygun olması gerekir. Başka bir ifadeyle, cinler her insana musallat olup saldırmaz ve yoldan çıkarmazlar. Cinler bu saldırıyı yapıp insana musallat olacağında şeytanla işbirliği halindedir. Şeytanın amacı ve yemini zaten bellidir.

Bu bakımdan, hayatını İslam kurallarına göre yaşayamayan insanların cin musallatına uğraması çok kolaydır. Bununla birlikte cinlerin musallat olmasını kolaylaştıracak ortamlar ve etkenler vardır. Örneğin, makyaj ve takı ile aşırı süslenme (cinlerin altına karşı aşırı zaafları vardır), şeytanın hoşlandığı ortamlarda bulunma (bar, disco, gece kulübü vb.), alkol tüketimi, boy abdestsiz olma, yeşillik alanlara tuvalet yapma, sıcak suları rastgele yerlere savurma, evde çıplak dolaşma, banyoda usulsüz davranma, adet dönemlerinde cinsel ilişki, ters ilişki vb.

Medyum MuhabbetCİN MUSALLATI BELİRTİLERİ

Cin bedenin tamamına girebilir. Bedende ağrı, sancı, titreme, bayılma, çığlık atma, ellerini gözlerine kapatma vb. oluşturabilirler. Cin bedenin herhangi bir uzvuna da girebilir. Özellikle beyni tercih ederler. Tıbbın çare bulamadığı durumlarda cin rahatsızlığı üzerinde durulur.

Cin musallatına maruz olan kişilerde garip hareketler, belirgin olarak ellerde ve vücudunda aşırı kasılmalar, ellerde ayaklarda yanmalar, çene kilitlenmesi, halsiz bir şekilde sürekli yatma isteği, aşırı şekilde insanüstü bir güç birikimi, anlaşılmayan konuşmalar, gece anahtarı olmayan kapıları açarak dışarıya çıkabilme gibi inanılması güç haller gözlenebilir. Bu tür durumlarda kişinin maruz kaldığı bu durumdan bir an önce kurtarılması ve feraha ermesi gerekir.

-Korkulu rüyalar görüyor musunuz ?

-Yüksek bir yerden düşüyormuş hissine kapılıyor musunuz ?

-Derin bir suda boğulduğunu rüya aleminde gördüğünüz oluyor mu ?

-Rüya aleminde bilmediğin bir yerde yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığınızı görüyor musunuz ?

-Issız yerlerde dolaşırken tuhaf sesler duyduğunuz anlar oluyor mu ?

-Herhangi bilinmeyen bir ses sizi adınızla çağırıyor mu? O sesin kimin sesi olduğunu çıkaramadığınız anlar oluyor mu ?

-Vücudunuzun herhangi bir yerinde karıncalanma hissi var mı ?

-Yalnız kalmayı, banyoda veya tuvalette uzun süre kalmayı seviyor musunuz ?

-Yıkanırken yani banyo yaparken biri ile konuşma ihtiyacı duyuyor musunuz ?

-Yüzünüzü sabunlu suyla yıkarken birisinin sizi seyrettiği hissine kapılarak yüzünüzdeki sabundan hemen kurtulmak istiyor musunuz ?

-Bazen banyodan hızla dışarı çıkmak istediğiniz anlar oluyor mu ?

-Özellikle gecenin geç saatlerinde yürürken birilerinin peşinizden geldiği duygusuna kapılıyor musunuz ?

-Gözlerinizi kapattığınız zaman karanlıkta bir göz belirip sana bakıyor ve giderek yaklaşıyor mu ?

-Çevrende pis bir koku duyuyor musun ?

-Uyurken rüya aleminde saldıran birisi oluyor mu? Yorganın hareket ettiğini hissediyor musunuz ?

-Yalnız kalmayı seviyor musunuz ve özellikle odanızda tek başınıza uyumaktan hoşlanıyor musunuz ? Bu esnada yanınıza biri yatmaya geldiği zaman korkuyla uyanıp kaçmaya teşebbüs ettiğiniz anlar oluyor mu ?

-Rüya aleminde kedi, köpek, yılan ve pis kılıklı insanlar görüyor musunuz ?

-Karanlık korkunuz oluyor mu ?

-Eşler arasında soğukluk, tiksinti ve iğrenme oluyor mu ?

-Uykuda kendisiyle cinsel ilişki kuran veya kurmak isteyen birisini görüyor musunuz ?

-Uykuda kendinizi kabristan (Mezarlık) ortamında, pis yerlerde, korkunç yerlerde görüyor musunuz ?

-Çizgiye benzer garip şeyler görüyor musunuz ?

-Uykuda sık sık ihtilam (boşalma) oluyor musunuz ?

-Uykuda dişlerini sıkmak, ağlamak, çığlık atmak gibi haller yaşıyor musunuz ?

-Rüyada kan veya su gölü üzerinde yürüdüğünüz oluyor mu ?

-İbadet, zikir ve Kur’an okumada zorlanıyor musunuz ?

-Söz ve hareketlerde ani dengesizlikler var mı ?

-Sara nöbeti (tıbbi olmayan) yaşanıyor mu ?

-Vücutta tıbbi olmayan iç sıkıntısı, halsizlik ve hüzün var mı ?

-Vücudunuzdaki herhangi bir organ kasılıyor, titriyor veya uyuşuyor mu? (tıbbi olmayan).

-Göğüste daralma, nefes alma zorluğu çekiyor musunuz? (bu daralma kulaklıkla Kur’an okurken artarsa)

-Vücudunda birşeylerin gezdiğini hissediyor musunuz ?

-Kenar uçlarında ağrı ve sancılar var mı? (omuz, havza gerisi, sırtın sonu).

-Sebepsiz yere şiddetli ağlıyor, gülüyor veya sinirleniyor musunuz ?

-Saçlarınız aşırı dökülüyor mu? (özellikle Kadınlarda).

-Kadınlar için adet kanamasında dengesizlik yaşıyor musunuz? (tıbbi olmayan)

-Tıbben çocuklarının olmaması için hiçbir sebep bulunmaması, sebepsiz kısırlık.

-Sebepsiz baş ağrılarınız var mı ?

-Beyin yorgunluğu, başında ağırlık veya tabakalar oluştuğunu hissediyor musunuz ?

-Unutkanlığınız var mı ?

-Tembellik haliniz var mı ?

-Aniden eşinizden, çocuklarınızdan ve evden nefret edip veya sıkılıyor musunuz ?

Damardan gelen fazla kana da cinler sebep olabilir. Bunu yapan kişi cini kadına gönderir. Sufli cin kadının içine girerek damarı vurduğu zaman kadının fecrinden fazla kan gelir. Bu da kadının ölümüne bile sebep olur. Doğumdan sonra, bütün çabalara rağmen görülen ani ölümlerde bu durum akla gelmektedir. Cinler girmek için zayıf ve abdestsiz bedenleri tercih ettikleri için geleneklerimizde loğusa kadınlara ayrı bir ilgi gösterilir.

Hastada bu belirtilerin hiç biri olmasa da, cinin bedende bulunduğu anlaşılabilir. Şöyle ki, hastanın kulağına ezan okumaya başlayınca açık alâmetler görünmeye başlar. Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması gibi…

Cin Musallatı ve etkilerinden kurtulma yöntemleri için Medyum Muhabbet Hoca ile iletişime geçiniz.

medyum

Medyum Muhabbet

Medyum Muhabbet Hoca ile doğru adrestesiniz.

0212 273 21 78

Destek talepleriniz için lütfen arayınız…

Daha fazla oku...