FARKIMIZ

Diğer Medyumlardan Farkımız Nelerdir?

FARKIMIZ

BÜYÜCÜ – MEDYUM FARKI ;

FarkımızBüyücüler, kötü ruhlarla, suflî cinlerle, şeytanlarla işbirliği yaparak belli kuralları olan pehrizlerle ruhi fonksiyonlarını geliştirerek başkalarını etkileyebilir, onlara istenmeyen / istemedikleri şeyler yaptırabilirler. Medyum olarak bizim farkımız, sahip olduğumuz kişisel yeteneklerimizi bilimsel yollar ve öğretilerle geliştirerek yaşanmış ve yaşanması muhtemel olayları inceleme ve bu olaylardan sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olmamızdır.

Günümüz toplumunda yaşanan modern kargaşa ve geleceği garantiye alma endişesi ile insanlar gelecek hakkında aşırı merak içerisinde olduklarından dolayı bu konuda bilgi alabilecekleri kişilere yönelmektedirler. Bu yönelme eksik bilgiden kaynaklanarak başvurulması gereken kişi yerine yanlış kişilerle görüşme ihtimalini yükseltmektedir. Medyumlar yerine büyücülerle görüşen kişiler, büyücünün maharetleriyle istemedikleri sonuçlarla karşılaşma tehlikesi yaşarlar.

Medyum, kişinin yaşadıklarından yola çıkarak yaşanması muhtemel olayları yorumlama özelliğine sahip olan kişidir. Bu yorumlama sonucu, gelecekte yaşanması muhtemel olaya göre kişi pozisyon alır ve istenmeyen olaylarla karşılaşma riskini azaltmaya çalışır. Medyum, gerekli şartlar oluşmuşsa bilinmeyen konular hakkında da özel yetenekleriyle bilgi sahibi olma özelliği taşır. Bu özellikle halen yaşanan veya geçmişte yaşanmış olaylar hakkında bilgi sahibi olarak, bilinmeyen nedenlerin açıklanmasına yardımcı olabilir.

Geleceği, yaşananı veya geçmişi bilebilmek için fal yorumları maalesef inandırıcı değildir. Bu bilgilere sahip olmak adına bir çok yöntemin keşfedildiği (!) ve hiç bir dayanağı olmayan bu fal yorumları, insanı umutlandırmak ve gülümsetmekten öteye gidemez. Fal yorumları, fala bakan kişinin hayal dünyasıyla ilişkilidir. Falcı, ne kadar geniş hayal yelpazesine sahipse o kadar iyi falcı olarak değerlendirilir. Oysa medyum özelliği taşıyan insanların bu bilgilere ulaşması ve yorumlaması için hiç bir materyale ihtiyacı yoktur. Medyumlar durugörü olarak adlandırılan özelliğiyle tüm bilgilere transa geçerek erişebilir.

MedyumlarTÜRKİYE’DE MEDYUMLUK

Medyum ve Medyumluk, Türkiye’de son yıllarda yeni yeni duyulmaya başlayan bir kavramdır. Gerçekte Türk-İslam kültüründe olmayan “medyum” kavramı, gayrimüslim toplumlarda, geleceği görme kehanetinde (!) olan kişileri adlandırmak amacıyla kullanılmıştır. İnanç ve kültür olarak eksik olan bu toplumlar, yüzyıllardır gelecekte neler olacağını merak etmişler ve bu kişilerin öngörülerine sürekli itibar etmişlerdir. Zaman içerisinde toplumda belirli konum kazanan bu kişiler, “Medyumluk” kavramının oluşmasını sağlamışlar, Fal ve kehanetleriyle toplumu yönlendirmişlerdir.

Türk-İslam kültüründe, özellikle Osmanlı döneminde “Müneccimlik” şimdiki adıyla “Astronomi” biliminden fazlasıyla yararlanılmış ve yıldızların insanlar ve olaylar üzerindeki etkilerinden yola çıkarak tahminde bulunulması yöntemi kullanılmıştır. İslamiyet öncesi dönemlerde yoğunlukla kullanılan büyünün İslamî yöntemlerle tamamen yok edilmesi ve büyü bozma çalışmaları ise tamamen farklı bir alan olan Havas İlminin konusunu oluşturmaktadır.

Havas ve Hüddam İlmi, çok kaba anlamda gerek büyü bozma çalışmalarında, gerekse arzu edilen bir talebin gerçekleşmesi amacıyla ruhaniler ve yazılı dua yöntemlerini kapsamış olmasına rağmen gayrimüslim toplumların ölçüleriyle Türkiye’de Kehanet, Fal, Büyü ve Büyü Bozma anlamlarını kapsayacak şekilde “Medyum” olarak ifade edilmiştir. Gerçek Medyumlar, ağırlıklı olarak havas İlmi ölçüleriyle çalışma yaparlar, zira İslamda geleceği bilmek mümkün değildir. Gelecek kehanetinde bulunarak kendini ispatlamış bir medyuma rastlamak, neredeyse imkansızdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde medyumluk, Türkiye’de kelime anlamından çok farklı olarak yorumlandığı anlaşılmaktadır.

MedyumlarMEDYUMLAR

Türkiye’de medyum, islami bilgi, bireysel yeterlilik ve insanın manevi yaratılış özelliklerini bilen eğitimli kişiler olarak bilinmelidir. Gelecekle ilgili kehanette bulunan, islami bilgiye sahip olmayan, fal bakan kişilerin medyum olarak adlandırılma yanlışlığı maalesef devam etmektedir.

Medyum, kendi kişisel özellikleri, sahip olduğu bilgi birikimi, eğitimi ve tecrübesiyle gelecekten haber veren değil, gelecekte olması muhtemel olayları tespit edebilen ve kişinin görmezden geldiği konuların önemine dikkat çeken donanımlı kişiler olarak bilinmelidir.

Ancak; günümüz toplumunda gayrimüslim inancın etkisiyle, enteresan giyimli, saçma-sapan kehanetlerde bulunan içinden dumanlar çıkan kaselere bakan büyücüler olarak biliniyor olması üzücüdür. Diğer taraftan, gerçek medyumlar olduğu gibi medyum olmaya özenen ve kendini bu isimle tanıtarak, bu özellikleri taşımayan bir sürü kişinin olduğu da bilinen bir gerçektir.

Medyum, topluma örnek olacak seviyede önemli ve özel kişi olmalıdır. Üzücü olan taraf da budur ki, ciddi anlamda yeterliliği olan medyumlar (kendini medyum olarak tanıtanlar) gerçek medyumlardan daha çok ön plana çıkmış ve toplum gerçek medyum yerine, sahte medyumlar tarafından işgal edilmiş durumdadır.

Bu nedenle, toplumumuz medyum denildiği zaman aklına gerçek medyumluğun dışında olan kişileri getirmekte ve kurunun yanında yaşın da yanması gibi her medyumu aynı kefeye koyarak değerlendirmektedir. Bireysel özellikleri taşıyan gerçek medyum bulabilmek için artık insanlar titizlikle arayış içerisine girmekte ve kendi sorunlarına çözüm bulacak medyumu bulmakta zorlanmakta hatta bazen yanılıp beklentileri ve umutları suistimal edilmektedir.

MedyumlarMEDYUM VE HAVASS İLMİ

Yüzyıllar boyunca kehanet sahibi olan insanlar toplum tarafından ön planda tutulmuş, itibar görmüş ve farklı bir sınıf olarak adlandırılmıştır. Yahudilikte de, hıristiyanlıkta da, islam dininde de farklı olarak algılanmışlardır. Bu bilgilere sahip olanlar yahudilikte kabala alimi, islam dininde ise havass alimi olarak değerlendirilmiştir. Havass, halkın bildiğinin üstünde bilgi sahibi olanlar anlamına gelir. Oysa ki günümüzde, falcıların abuk -sabuk kehanetleri nedeniyle bu konuda bilgi sahibi olanlarla olmayanlar birbirine girmiş. Falcı, büyücü ve medyum aynı sınıf içerisinde değerlendirilmiştir. Oysa ki, medyumlar bu sınıfın çok daha üstünde bilgi ve birikime sahip olan özel yetenekli insanları ifade etmelidir.

Sembol bilimi eski çağlardan beri bazı işaret ve harflerle gizli şifreleri içeren ve bu şifreleri çözme yeteneğine sahip kişilerin oluşturduğu bir topluluktur. Çağlar ilerledikçe semboller değişmiş bazen sayı ve harfler, bazen sadece kendini ifade eden işaretler hatta yıldızlarla yapılır hale gelmiştir. Kabala bu bilimlerin kaynağı olarak bilinir ve bu konuda gerçekten üstün özelliklere sahiptir. Ancak, İslamiyetle birlikte arapça harfler, sayılar ve islami sembolleri islam alimleri bu konunun zirvesine ulaşmışlardır. Türkiye’de genellikle medyum ile havas ilmi bilgilerine sahip olan kişiler aynı sınıfta değerlendirilmektedir.

Havas alimi, Kur’an-ı kerim ve Esma-ül Hüsna‘lar üzerinden hareket ederek, ifadelerin anlamları gizli şifreleri, bilinmeyen yönlerini ön plana çıkararak bu bilgiler üzerinden sebep-sonuç ilişkisi kurabilme bilgisine sahip olan kişidir. Hatta kişilerin yaratılış özellikleri ve istekleri doğrultusunda özel çalışmalar yaparak topluma üst düzey bilgiler verebilir. Müslüman medyum, havas ilmine sahip olarak çalışmalar yapma özelliğine sahipse bu konuda son derece özel bir kişi olarak değerlendirilir.

MedyumlarMEDYUM MUHABBET

Medyum Muhabbet, bu konularda eksik, yetersiz ve kafa karıştıran bilgi kirliliğinin dillerde dolaştığı toplumumuza, bilinmeyen gerçeklerin daha kolay anlaşılabilmesi adına bireylerin gelişimine katkıda bulunmayı görev edinen bir anlayışa sahip Türkiye’deki tek medyum olma özelliği ile öne çıkmaktadır.

Medyumlar

Arayın, size özel çözümler üretelim

0212 273 21 78

Aramak için tıklayınız…

Medyum logo