BÜYÜ NASIL BOZULUR

Büyü Nasıl Bozulur? Kimlere Büyü Bozulur?

Muhabbet Hoca ile size özel çözümler.

0537 214 33 11

Aramak için tıklayınız…

BÜYÜ NASIL BOZULUR

Büyü nasıl bozulur sorusunun cevabını verebilmek için önce büyü hakkında bilinmesi gerekenler vardır. Büyü; kişinin hayatını zindan eden, dengeleri bozan, her şeyini elinden alan ve son derece ruhsal problemler yaşanmasına neden olan şiddetli ve ciddî bir manevi etkilemedir. İnsanın manevî yapısına doğrudan etkileme yaptığı için kısa sürede karşı konulamaz değişiklikler görülür. Bozulmadığı zaman ilerleyen süre içerisinde kişi üzerinde telafi edilemez izler bırakabilecek kadar etkilidir.

İslamda MedyumlukTürü ne olursa olsun doğru ve hakkıyla yapılacak bir çalışmayla büyü illettinden kurtulmak Allah’ın izniyle mümkündür…

Büyünün nasıl bozulması gerektiğini anlamak için öncelikle yapılan büyünün özelliklerini bilmek gerekir. Çünkü, ne tür bir büyüden etkilenildiği bilinmeden tamamen bu büyüden kurtulmak imkansızdır. Büyünün tespiti için hakkıyla ve doğru bakım yapılmalıdır. Ancak; bu bakım şimdiki zamanda olduğu gibi cafe ve barlarda falcı bacıların yaptığı bakımla (!) tespit edilemez. Bakım ciddî bir iştir, belirli bir hazırlığı ve zamanı vardır. Ayaküstü 10 -15 dakikada telefonla bakım yapılarak büyünün varlığı tespit edilemez. Doğru ve hakkıyla yapılan bir bakım kişinin etkilendiği büyünün türünü ve beraberinde nasıl bu illetten kurtulabileceğinin işaretlerini verir.

Büyü, bir kaç türlü olarak insanı etkisi altına alır ve bu etki doğrudan iradeye müdahale eder.

1- Kişinin dengesini nazarın üst boyutu olarak ifade edilebilecek bir biçimde bozan büyüler,

2- Bilerek veya bilmeyerek kişinin kendi hataları nedeniyle maruz kaldığı büyüler,

3- Doğrudan şeytanî cinler aracılığıyla kişiyi kontrol altına alan büyüler,

Bu yöntemlerden her hangi birisi ile büyüye maruz kalan kişinin tedavisi, etkisi altına girdiği büyünün türüne göre farklılıklar gösterecektir.

Büyü Nasıl Bozulur? sorusunun cevabında ise, 1 ve 2.nci türde büyüye tutulanların tedavisi kendileri veya bu konuda yeterli olan kişilerin desteğiyle çözülebilir. Burada önemli olan kişinin yeterliliğidir. Yani ihlaslı oluşu çok ciddî önem taşır. Buradan anlaşılması gereken şudur, Bazen İhlaslı kişinin okuduğu fatiha-i şerif yeterli olurken, ihlası olmayan kişinin okuduğu hatm-i şerif bile yeterli sonucu göstermeyebilir.

1 ve 2.nci türdeki büyünün bozulmasında en etkili ve önerilen yöntem Ayat-ı Hırz diye bilinen şifa ayetleridir. Bu ayet-i kerimelerin ihlaslı bir şekilde okunmasıyla Allah’ın izniyle büyü ve sihir probleminin yok edilmesi mümkündür. Okunacak Ayet-i Kerimeler aşağıda belirtilmiştir.

ÂYAT-I HIRZ AYETLERİ

Fâtiha
Bakara 1, 2, 3, 4, 5, 163, 164, 255, 256, 257, 285, 286
Âl-i İmrân 18, 19.ncu âyetten sadece: “İnneddîne indellâh-il-islâm” kısmı
Âl-i İmrân 26, 27, 154
En’âm 17
A’râf 54, 55, 56
Tevbe 51, 128, 129,
Yunûs 107
Hûd 56
İbrahim 12
İsrâ 43, 110,111
Mü’minûn 116, 117, 118
Ankebût 60
Rûm 17, 18,
Fâtır 2
Yasin 83
Saffât 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 180, 181, 182
Feth 27, 28, 29
Rahmân 33, 34, 35, 36
Hadîd 1, 2, 3, 4, 5
Haşr 21, 22, 23, 24
Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6
Burûc 20, 21, 2,
İhlâs
Felak ve Nâs sûresi.

Büyü BozumuBu ayetler cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına ve sihre, büyüye karşı koruması için okunur ve bu âyetleri kişi üzerinde taşıyabilir.

Bazı rahatsızlıklarda kişinin baş bölgesinden Hacamat yaptırmanın da büyü ve sihre karşı çözüm sağlandığı bilinmektedir.

3.ncü grup olarak adlandırabileceğimiz doğrudan şeytani cinler aracılığıyla yapılan büyüleri bozmak için ise yapılacak çalışmalar için bu konuda yeterli bilgi ve birikime sahip olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Günümüzde sıklıkla görülen büyü türü de bu grupta yer almaktadır.

Bu büyülenmeye maruz olan kişi, kendisinin bir büyünün etkisi ile değişik tavır ve davranışta bulunduğunun veya işyeri, ticaret, rızk, kısmet anlamındaki aksiliklerin adını koyamaz ve kendisinde büyü olduğunu kabul etmediği gibi aklına bile getiremez. Bu genellikle çevresindeki kişilerin şüphe veya tespitleri ile ortaya çıkar. Çünkü, Bu gruptaki büyüler öylesine etkilidir ki, kişinin hayatını tümüyle etkiler ve irade dışı yönlendirmelerle farklı tavır ve davranışlara sevkeder.

Bu büyülerin bozulmasında, (Esmâ-ûl Hüsnâ) Cenab-ı Allah‘ın isimleri, Ayet-î Kerîmeler ve bu ayetlerin manevi görevlilerinden destek alınır. Bu görevliler kişi üzerindeki büyülenmeye neden olan tüm negatif etkileri ve şeytanî cinleri uzaklaştırarak kişinin tamamen temizlenmesini ve normal haline dönmesini sağlarlar.

Sizde veya çevrenizdeki kişilerde benzeri belirtiler olduğunu düşünüyorsanız detaylı bilgi ve çözüm önerileri için uzmanımızla iletişime geçiniz.

Medyumlar

Arayın, size özel çözümler üretelim

0212 273 21 78

Aramak için tıklayınız…

Medyum logo